Středověké rukopisy Knihovny Národního muzea

Jste zde

Česky

Digitalizace fondů Knihovny Národního muzea pokračovala v roce 2016 čtyřmi rukopisy ze čtrnáctého století. Nejstarší z nich (XV A 2) pochází z jeho první třetiny a ve středověku byl součástí knihovny cisterciáckého kláštera ve Zlaté Koruně, kde byl možná také napsán. Zbylé tři iluminované kodexy vznikly ve druhé polovině 14. století a patřily konventu augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. Obsahem všech rukopisů jsou teologické a homiletické texty.

 

Seznam dokumentů

Textus theologiciXV A 2; Knihovna Národního muzea; Praha; Česko
Ambrosius Mediolanensis: Expositio in psalmum David CXVIIIXV A 7; Knihovna Národního muzea; Praha; Česko
Gregorius papa I.: Homiliarum XXII in Ezechielem libri duoXV A 9; Knihovna Národního muzea; Praha; Česko

Related Posts