newsletter

Jste zde

Test článek pro newsletter 14.12.2014

Test článek pro newsletter 14.12.2014

Tags: 

clánek do newsletteru

Toto je "tělo" testovacího článku do newsletteru.

MZ

 

Tags: 

čččláááneeek2

zaštěkáme si. "buff bufff" :-)))

 

Tags: 

Nový DESIGN webového systému (TEST)

Připravujeme pro Vás spoustu novinek v oblasti grafického prostředí při práci s digitalizovanými rukopisy. Máte se nač těšit.
Váš GULLi-team

Tags: 

Manuscripts of the National Library of the CR

The manuscripts of the National Library of the Czech Republic that have recently been made accessible can be divided into three smaller groups. The largest group comes from the old Klementinum collection and includes medieval manuscripts of Czech origin. Their content is quite varied – they comprise theological, medical, astronomical as well as legal works. Manuscript VI.F.17 contains a collection of sermons, compiled by Mikuláš Mníšek, using also some texts of John Hus. Another three digitised codices come from the collections of the former Prague Lobkowicz Library – these are two manuscripts from the 12th–13th centuries acquired from the library of the Premonstratensian monastery in Weissenau and the so-called Heermann’s Rožmberk Chronicle. The smallest is the two-volume anti-Lutheran work Dictionarium Lutheri by Joseph Ernst Barisien.

Anglicky

Rukopisy Národní knihovny ČR

Nově zpřístupněné rukopisy Národní knihovny ČR se dají rozdělit do tří menších skupin. Největší pochází ze starého klementinského fondu, jde o původem české středověké rukopisy, které jsou ale po obsahové stránce velmi různorodé - najdeme v nich díla teologická, lékařská, astronomická i právní, v rukopisu VI.F.17 je pak sbírka kázání, kterou sestavil Mikuláš Mníšek, zčásti i s využitím textů Jana Husa. Další tři digitalizované kodexy pocházejí z fondu bývalé pražské lobkowiczké knihovny - jde o dva rukopisy 12.-13. století získané z knihovny premonstrátského kláštera Weissenau a dále o tzv. Heermannovu Rožmberskou kroniku. Rozsahem nejmenší je pak dvojsvazkové protilutherské dílo Josefa Arnošta Barisiena Dictionarium Lutheri.

Česky