Rukopisy Knihovny Národního muzea

Jste zde

Česky

Knihovna Národního muzea digitalizovala v roce 2019 pět svazků. Čtyři středověké rukopisy prošly knihovnou augustiniánské kanonie v Roudnici nad Labem, většinou jsou ale cizího původu: jde o starší italskou bibli (XVI A 5), původem patrně rovněž italský rukopis s první částí díla Bartoloměje z Urbina Milleloquium sancti Ambrosii (XV A 4) a ve Francii napsaný kodex, který obsahuje biblické konkordance Hugona ze Saint-Cher (XVI A 4); českého původu je misál ze třetí čtvrtiny 14. století (XVI A 10). Posledním rukopisem je Didaktika česká Jana Ámose Komenského, opis z doby kolem roku 1630 s Komenského vlastnoručními úpravami a poznámkami (II B 8).

 

Seznam dokumentů

Hugo de Sancto Caro: Concordantia bibliaeXVI A 4; Knihovna Národního muzea; Praha; Česko
MissaleXVI A 10; Knihovna Národního muzea; Praha; Česko
Bartholomaeus de Urbino: Milleloquium sancti Ambrosii (Ambrosianum), parsXV A 4; Knihovna Národního muzea; Praha; Česko
Jan Amos Komenský: Didaktika českáII B 8; Knihovna Národního muzea; Praha; Česko

Related Posts