Středověké rukopisy Regionálního muzea v Mikulově

Jste zde

Česky

Regionální muzeum v Mikulově digitalizovalo v roce 2018 pět středověkých kodexů. Nejstarší z nich je rukopis MIK 6365 z přelomu 13. a 14. století, v němž je zapsáno shrnutí obsahu biblických knih Petra z Poitiers a výklad Viléma z Auxerre na knihy Sentencí. Ostatní rukopisy pocházejí z období od konce 14. do konce 15. století a jsou českého původu. Obsahují převážně sbírky kázání, mezi jejichž autory se objevují Matouš z Krakova, Bertold Řezenský, Tomášek ze Strakonic a Albert z Padovy, v rukopisu MIK 6362 jsou zapsána různá díla určená ke zpovědi, kodex MIK 6361 tvoří různé astronomické texty.

 

Seznam dokumentů

Textus varii, magna ex parte de confessioneMIK 6362; Regionální muzeum v Mikulově; Mikulov; Česko
Sermones variiMIK 6363; Regionální muzeum v Mikulově; Mikulov; Česko
Textus astronomiciMIK 6361; Regionální muzeum v Mikulově; Mikulov; Česko

Related Posts