Digitalizované tisky Historického ústavu AV ČR

Jste zde

Česky

Nově zpřístupněné dokumenty tvoří homogenní soubor starých tisků ze sbírek Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. Jde o jazykově česká a německá, převážně historická díla 16.-18. století, kartografické prameny zastupuje Neuer Atlas uber die gantze Welt Johanna Baptista Homanna z roku 1714.

 

Seznam dokumentů

Johann Franz Lucerna von Lichtenthal (Liechtenthal): Gründlicher Bericht von der heiligen BeichtA 275; Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.; Praha; Česko
Diva SepekoviensisB 682; Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.; Praha; Česko
Robert Barnes: Kroniky a životuov sepsání najvrchnějších biskupuov římských, jináč papežůvC 10812; Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.; Praha; Česko
Iulius Solimanus: Elogia ducum, regum, interregum qui Boemis praefueruntC 12201; Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.; Praha; Česko
Gespräch im so genannten Reiche der Todten, zwischen Rudolph dem Ersten ... und Karl dem SechstenC 8910; Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.; Praha; Česko
Johann Baptist Homann: Neuer Atlas uber die gantze WeltL 8/7; Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.; Praha; Česko

Related Posts